село Божичен, Блъгария   0895 100 707

Крепост Червен

Чeрвен е средновековен български град, един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората българска държава (12-14 век). Намира се до с.Червен на 55 km южно от град Русе.

В Червен е съществувала ранновизантийска крепост от 6 век. През 1235 г. градът става седалище на Средновековната българска Червенска митрополия.

През 14 век територията на града надхвърля 1,8 km², с добре откроена инфраструктура, включваща укрепен град, разположен върху обширен скален рид по поречието на река Черни Лом. Развити са редица занаяти: добив на желязо, железообработване, златарство, строителни, художествени, битови и други занаяти, което го превръща в значимо търговско средище. В края на 14 в., заедно с останалите български земи, попада под османско владичество и е опустошен. Легендите, както и някои исторически източници сочат, че голяма част от жителите на големия и процъфтяващ през Средновековието град са мигрирали към селището, познато още по римско време като Сексагинта Приста, по време на османското владичество – Русчук, а днес – град Русе.

Червен е обект на засилен интерес от страна както на археолозите, така и на туристите. Първите разкопки са от 1910/1911 г. (проф. Васил Златарски). От 1961 г. започват постоянни разкопки, които продължават и до днес. В резултат на археологическите проучвания са открити:

    голям феодален дворец;

    крепостни стени;

    два подземни тунела;

    18 църкви;

    обществено-административни сгради;

    останки от жилищни сгради;

    работилници;

    улици.

Напълно запазена е крепостна кула от 14 век. Находки от Червен се съхраняват в Националния исторически музей в София, Националния археологически музей в София и Регионалния исторически музей в Русе. Сред тях се открояват няколко големи съкровища, включващи накити, епиграфски паметници, керамика, предмети от бита и др. Червен е обявен за Национален археологически резерват и е един от най-значимите туристически обекти с изградена инфраструктура в страната.

Средновековна крепост Червен в Уикипедия.