село Божичен, Блъгария   0895 100 707

Пещера Орлова чука

Орлова чука е пещера в Дунавската хълмиста равнина, намираща се на територията на община Две могили, България. В нея са открити останки от праисторически хора и от мечки. Пещерата е електрифицирана и достъпна за посещения. Намира се на десния склон на долината на река Черни Лом на 6 km източно от Две Могили и на

Крепост Червен

Чeрвен е средновековен български град, един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората българска държава (12-14 век). Намира се до с.Червен на 55 km южно от град Русе. В Червен е съществувала ранновизантийска крепост от 6 век. През 1235 г. градът става седалище на Средновековната българска Червенска митрополия. През 14 век територията на

Природен парк Русенски лом

Най-старите следи от човешко присъстване в местността датират от старокаменната епоха. Открити са останки от Античността. На много места има следи от тракийски селища и светилища. Земите на природния парк стават част от Римската империя през 1 век след Завоевателната кампания на Траян. По-късно териториите били отвоювани от прабългарите. Те също издигнали няколко укрепления, които

Ивановски скални църкви

вановските скални църкви са разположени на 5 км от нашият комплекс. Имат отличително запазени стенописи в сравнение с други комплекси в България. За разлика от традиционните манастири, състоящи се от 1 – 2 църкви, монашеска и стопанска част, в Иваново има разнообразие от малки скални църкви, параклиси и килии, издълбани на различна височина в скалите на

Басарбовски манастир

Басарбовският манастир „Свети Димитър Басарбовски“ е скален манастир намиращ се в село Басрабово, на 5км от нашият комплекс. Манастирът води началото си от периода на Второто българско царство (XII-XIV в.), но най-ранните данни датират от османските данъчни регистри от 1431 г. Най-известният обитател и вечен игумен е Свети Димитър Басарбовски, роден през 1685 г. и

град Русе

Русе е най-големият български град по поречието на река Дунав. Разположен е на североизточната граница на страната с Румъния. Градът е административен център на община Русе и област Русе, както и икономически, транспортен, културен и образователен център от регионално и национално значение. Русе е един от градовете в България, които привличат едновременно както с великолепната