web analytics
Русе

Русе

Намира се на 18км от нашият хотел. Ру̀се е голям пристанищен град по поречието на река Дунав в Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименните община Русе и област Русе. Градът е важен транспортен, икономически и културен център в Северна България и с население от 148 350 жители (преброяване на НСИ 2013) е петият по големина град в страната и вторият по големина в Северна България след Варна. В района му се намират рафинерията Приста Ойл и Дунав мост, доскоро единственият мост на българо-румънската граница над река Дунав. Русе често е наричан Малката Виена заради архитектурните паметници, в които са застъпени стиловете необарок, модерн, неокласицизъм и сецесион. Тук се намират Пантеонът на възрожденците и Националният музей на транспорта.

Басарбовки скален манастир

Басарбовки скален манастир

Намира се на 6км от нашият хотел. Манастирът се намира в долината на река Русенски Лом на 10 километра от град Русе. През 1978 г. е обявен за археологически паметник на културата от местно значение. Манастирът води началото си от периода на Второто българско царство (XII-XIV в.), но най-ранните данни датират от османските данъчни регистри от XVI век. Най-известният обитател и вечен игумен е Свети Димитър Басарбовски. Още Паисий Хилендарски го споменава в своята „История славянобългарска“. По времето на Руско-турската война (1768-1774) мощите на светеца са пренесени от ген. Иван П. Салтиков в Букурещ и поставени в митрополитската, а днес патриаршеска църква „Свети Свети Константин и Елена“ на 13 юли 1774 г., където те се намират и до днес. През 1937 година в манастира се настанява монах Хрисант и започва да го обновява.

Каранвърбовският манастир „Света Марина“

Каранвърбовският манастир „Света Марина“

Намира се на 30км от нашият хотел. Каранвърбовският манастир „Света Марина“ се намира в една красива и живописна местност на 3 километра югозападно от село Каран Върбовка, Русенско, България. Той се намира на около 50 километра югозападно от Русе, на около 20 километра североизточно от гр. Бяла. Наоколо се намират селата: Кацелово, Острица, Широково, Чилнов, Бъзовец и Горско Абланово. Според преданията, манастирът е основан през Второто българско царство и съществува до падането на България под османско владичество. Сведения за манастира могат да се намерят в разказа на Михаил Грънчаров. В своята книжка „Летний крин или страдание светия Великомученици Марини“, печатана в Цариград през 1843, се твърди, че манастирът съществува още от времето на българските царе, т.е. по времето, когато са построени Етрополския манастир „Св. Троица“ и Мъглижкия „Св. Никола“.

Пещера

Пещера "Орлова Чука"

Намира се на 18км от нашият хотел. Орлова Чука е втора сред най-дългите пещери у нас с обща дължина на галериите 13 437 m. Температурата в пещерата е относително постоянна през цялата година (14°C). Във входните си лесно достъпни части е облагородена и удобна за посещение. Има гид който развежда туристите из дебрите на пещерата, която отново е открита за посещение съвсем скоро, след дълго прекъсване. Пещера Орлова чука смайва и със завидната си красота на пещерните образувания. Изключителен интерес представлява огромният, граден милиарди години Пеещ сталактон, който при почукване, отронва звуци като от музикален инструмент. Вероятно най-запомнящото се място в пещерата е "Изворчето". Има поверие, че който отпие от водата му или просто натопи пръстите си в него, ще сбъдне най-съкровеното си желание. Сталагмитите, които се редят в галериите, са млечнобели и невероятно красиви образувания.

Природен парк

Природен парк "Русенски Лом"

Хотелът ни е разположен в пределите на парка. Русенски Лом“ е природен парк в България, разположен на около 20 километра южно от Русе. Паркът е наречен на река Русенски Лом - последния десен приток на река Дунав. На 26 февруари 1970 г. районът е обявен за народен парк с площ от 22 267 декара. Територията на народния парк се намирала по поречията на реките Баниски (Мали) Лом, Черни Лом и Бели Лом. През 1986 г. Комисията по опазването на околната среда към Министерския съвет внася предложение за прибавянето към територията на народния парк на още 27 362 декара като по този начин територията на парка да стане 49 629 декара. Границите на парка, които са валидни и днес, са приети през 1989 г. Територията на природния парк е 3260 хектара. През 1989 г. е изготвен и цялостен проект за стопанисването и опазването на териториите, които са включени в парка.

Крепост Червен

Крепост Червен

Намира се на 18км от нашият хотел. Чѐрвен е средновековен български град, един от най-значимите военни центрове на Втората българска държава (12-14 век). Намира се до село Червен на 55 km източно от град Русе. там е съществувала ранновизантийска крепост от 6 век, но после е обитавана още през тракийската епоха. През 1235 г., когато става седалище на средновековната българска Червена митрополия. Засегнат е от татарското нашествие през 1242 г. и е завзет от византийски сили, предвождани от Михаил Глава Тарханиот по време на Ивайло (1278 – 1280).